Agrarische apperatuur en benodigdheden

Kunststof lassen

Het lassen van kunststof gebeurd over het algmeen in opdracht van grote bedrijven of opdrachtgevers. Vaak hebben zij grote getalen aan producten nodig. Hierdoor is het kunststof lassen in principe een massaproductie te noemen. Met name de grote aantallen bepalen de standaard die wordt gehanteerd bij het kunststof lassen. Over het algemeen gaat het kunststof lassen op basis van een geautomatiseerd proces. Opdrachtgevers hebben hun product graag snel en uniform geproduceerd. Kunststof lastechnieken zijn erg geschikt voor deze vorm van massaproductie. Het materiaal kan in hoog tempo worden gesmolten en worden verbonden, ongeacht welke lastechniek gebruikt wordt bij dit proces. 

Technieken 

Bij kunststof lassen zijn er diverse mogelijkheden om je product tot stand te laten brengen. Zo zijn er verschillende technieken beschikbaar, die afhankelijk van welke voor jouw product het meest doel treft, inzetbaar zijn voor elk product. In de volgende toelichting zullen enkele van de meest voorkomende lastechnieken worden besproken. Te beginnen met het zogenaamde heetgaslassen. Bij deze methode wordt lucht verwarmd. Deze hete lucht laat de aan elkaar te lassen delen smelten. Vervolgens zullen deze beide delen inder hoge druk aan elkaar worden verbonden. Hierna zal het product afkoelen en is er een stevige verbinding ontstaan. Voor de sterkte van de verbinding is het van belang dat de temperatuur van de lucht constant is. Daarnaast moeten beide delen op gelijke afstand met elkaar worden verbonden.   

Ultrasoon lassen is een andere techniek die wordt gebruikt. Bij deze techniek worden delen aan elkaar verbonden door middel van geluidstrillingen. Er is bij deze techniek wel een speciale verbinding nodig. Hierdoor is deze techniek met name geschikt voor spuitgiet materialen. De temperatuur bij deze lastechniek gaat omhoog tot honderden graden. Hiernaast is deze vorm van kunststof lassen de snelste vorm die beschikbaar is, we hebben het hier dan over een seconde of zelfs minder per verbinding. Wel is het zo dat deze vorm slechts geschikt is voor kleine producten. Dit zijn zomaar wat van de meest gebruikte technieken voor kunststof lassen.   

Materialen 

Elke fabriek die kunstof lassen toepast, zal moeten kiezen voor enkele van de beschikbare technieken. Het is eenvoudigweg een te grote investering om voor alle technieken apparatuur te hebben staan. Met name als het gaat om geautomatiseerde massaproductie. Elke fabriek kiest de apparatuur die voor de fabriek het meest zal worden ingezet. En dat hangt af van de wens van de klant. Wanneer de keuze aan de fabriek overgelaten wordt, zal hij bepalen waar de nadruk op moeten worden gelegd. Snelle productie en makkelijk te automatiseren (zoals het geval is bij ultrasoon lassen) of grotere productie maar langere verwerkingstijden (zoals bij spiegellassen). Bij De Jongh Pipesystems kunt u terecht voor verschillende services.